Prodaja i Marketing

   

Osnovni zadatak prodaje nije samo da se samo proda proizvod, već da se obezbedi ponovljena narudžba. To se obezbeđuje kroz stalnu komunikaciju i usaglašavanje sa kupcem, koordinacijom sa ostalim službama u kompaniji i isporukom proizvoda sa zahtevanim kvalitetom u skladu sa rokom isporuke. Dugoročan i pouzdan odnos sa kupcem je jedan od ključnih elemenata za razvoj kompanije.


Web Portal kupaca

Pristupna Forma za Web Portal kupaca