Luka (Smederevo)

Pogon Luka se sastoji iz dve celine - Stare i Nove Luke. Luke su potpuno opremljena postrojenja koje HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. koristi za istovar sirovina dopremljenih Dunavom i utovar barži za rečni prevoz proizvoda kupcima. U okviru Stare Luke je i zatvoreno skladište površine 420 kvadratnih metara.

Nova luka se nalazi u industrijskoj zoni u Smederevu na 1.111-om km Dunava, pored puta M-24, i auto-puta Beograd – Niš. Dva portalna krana (GANZ 16/27,5 tona) instalirana 2005. godine rade u dvadesetčetvoročasovnom režimu rada i pretovaruju rudne sirovine iz barži u kamione, koji dalje prevoze teret do skladista rudnih sirovina u fabrici. Trenutni kapaciteti Nove Luke je 2,4 miliona tona godišnje.

U planu je proširenje kapaciteta Nove Luke, koji će zadovljiti sve veće potrebe proizvodnje za rudnim sirovinama.


Luka (Smederevo)

Tel. +381 26 4627 749

Fax. +381 26 4627 739