Kontakt

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd-Novi Beograd, 11000 Beograd, Srbija 

 
Odnosi sa javnošću
press@hbisserbia.rs

Ljudski resursi i radni odnosi
Prijavljivanje za posao
regrutovanje@hbisserbia.rs
Tel: +381 26 4624 908
 
Snabdevanje
Procurement@hbisserbia.rs
Tel: +381 26 692 908 
Tel: +381 26 693 478
Tel: +381 26 692 106
Fax: +381 26 4613 164
 
Logistika i nabavka strateških sirovina
LilijaPopovic@hbisserbia.rs
tel: + 381 26 4631 576 
 
Špedicija i spoljna skladišta
Rukovodilac službe
Vladan Gergulov
VGergulov@hbisserbia.rs
Tel: + 381 26 4623 007

Obezbeđenje kvaliteta
Tel: +381 26 692 099
Fax: +381 26 4624 479

CTS - Tehnicki servis kupaca
VPaunovic@hbisserbia.rs
Tel: +381 26 693 184
Fax: +381 26 693 491Kontakti - Prodaja i Marketing

Prodaja HV i TV proizvoda:
E-mail: Sales@hbisserbia.rs
Tel: +381 26 695 217
 
Prodaja belog lima:
E-mail: SalesTin@hbisserbia.rs
Tel: +381 26 692 408
 
Marketing:
E-mail: Marketing@hbisserbia.rs
Tel: +381 26 692 436