Bezbednost i zdravlje na radu

U kompaniji HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd bezbednost i zaštita zdravlja na radu su jedan od ključnih ciljeva Kompanije koji je potvrđen i Politikom OH&S.

Rukovodeći se time, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd teži da prati, razvija i primenjuje savremene pristupe u stvaranju uslova za bezbedan rad. Pri tome posebnu pažnju pridaje stvaranju i razvoju kulture zdravog i bezbednog radnog okruženja, uključujući u ovaj proces sve zaposlene i razvijajući odgovornost svakog zaposlenog, a posebno menadžera, u sprečavanju i prevenciji svih incidenata.
 
Sertifikaciona Kompanija SGS Beograd je, u oktobru 2013. godine, izvršila proveru i izdala sertifikat o usklađenosti sistema bezbednosti i zdravlja na radu ŽELEZARI SMEDEREVO d.o.o. prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007.
 
Dobijanjem Sertifikata potvrđeno je da je naša Kompanija preduzela sve potrebne korake kako bi, uvođenjem Politike OH&S, kao i standarda OHSAS 18001:2007, uspostavila, dokumentovala, primenjivala, održavala i stalno poboljšavala svoj OH&S Sistem upravljanja.
 
Preuzimanjem kompanije od strane HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o Beograd nastavljena je dobra praksa u okviru Politike OH&S. Kao ključni cilj je postavila: NULA INCIDENATA SA POVREDOM. Delujući u skladu sa postavljenim ciljem Kompanija održava:
 


• Obuke za bezbedan rad svih zaposlenih
• Osnovne Programe za zaštitu života i zdravlja u svim proizvodnim celinama
• Obavezu i obuku menadžera za istraživanje svih incidenata (uključujući i „samo što se nisu desili“)
• Sveobuhvatnu procenu rizika svih radnih mesta i izradu Akta o proceni rizika
• Svojevrsnu edukaciju u vidu razgovora o bezbednosti (menadžera sa zaposlenima), nakon uočenog nebezbednih ponašanja ili propusta u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
• Lokalnu Intranet mrežu za komunikaciju u sferi zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, u okviru koje je posebno razvijen Sistem BNR za praćenje i istraživanje svih incidenata (uključujući „samo što se nisu desili“) i razgovora o bezbednosti
• Proaktivan pristup održavanju radnog prostora, uz sprovođenje procesa kontinualnog poboljšanja
• Evaluacija (ocenjivanje) obučenosti menadžera u oblasti bezbednost i zaštita zdravlja na radu
• Usaglašenost sa primenljivim zakonima, propisima i uredbama
• Program za bezbednu pripremu ugovarača (obuke i uvođenja u poslove u krugu Kompanije).
• Komunikaciju sa zaposlenima preko odbora za bezbednost i zdravlje na radu i Kolektivnim ugovorom.