Beli lim

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd - ogranak u Šapcu na svojim proizvodnim linijama CPL, ETL I CL, kroz procese ivičnog obrezivanja, kalajisanja, sečenja i pakovanja, proizvodi finalni proizvod – beli lim, koji u obliku kotura ili tabli ide u dalju preradu ka konačnoj primeni, kupcu.
 

PRIMENA:

Beli limovi proizvedeni u HBIS GROUP Serbia u zavisnosti od dresiranja, dimenzija, nanosa kalaja i pasivizacije imaju različitu primenu. Beli lim se koristi u ambalažnoj industriji za proizvodnju limenki, a svoju dalju primenu nalazi u različitim oblastima: prehrani, hemijskoj industriji, farmaceutskoj, i drugim vrstama industrije.


Kvalitet
  

Kvalitet belih limova usaglašen je sa zahtevima Euro Norme EN 10202/01 i ostalih svetskih standarda za ovu vrstu proizvoda.