Proizvodi

Kompanija HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd je poznata po proizvodnji celika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima u jugoistocnoj Evropi. HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, koja je godinama najveci izvoznik iz Srbije, pored domaceg tržišta, plasira proizvode na tržištima bivše Jugoslavije, u Evropi i širom sveta.

 

Toplovaljani

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd proizvodi toplovaljane proizvode na polukontinuiranoj šestostanskoj valjaonici, maksimalne širine trake 2050 mm i težine do 35 tona. Savremena oprema i tehnologija sa kontrolisanim režimom valjanja obezbeduje kvalitet proizvoda u skladu sa zahtevima priznatih svetskih standarda.

 

Hladnovaljaoni


HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd proizvodi hladnovaljane proizvode na kontinuiranoj visoko automatizovanoj petostanskoj tandem pruzi koja omogucava hladnu deformaciju sa maksimalnom redukcijom od 92%, oblika i profila u skladu sa zahtevima priznatih svetskih standarda.

 

Beli lim


HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd  – ogranak u Šapcu na svojim proizvodnim linijama CPL, ETL I CL a kroz procese ivicnog obrezivanja, kalajisanja, secenja i pakovanja proizvodi finalni proizvod – beli lim, koji u obliku kotura ili tabli ide u dalju preradu ka konacnoj primeni, kupcu.