Šabac

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd - ogranak u Šapcu proizvodi beli lim koji kupci koriste u industriji ambalaže za konzervisanje prehrambenih proizvoda, za pakovanje boja i lakova, hemikalija, farmaceutskih proizvoda, duvana, kozmetike, kao i za proizvodnju aerosol boca i krunskih zatvarača.

Linija za proizvodnju belog lima u fabrici uključuje kontinuirano elektrolitičko kalajisanje, obrezivanje, tenziono ravnanje, sečenje i pakovanje.

Ogranak u Šapcu dostavlja beli lim u paketima, maksimalne težine 2.000 kg ili u koturovima maksimalne težine 15.000 kg. Ovakvo pakovanje za prevoz u skladu je sa svim svetskim standardima i pogodno je za drumski, rečni i prekookeanski transport.

Proizvodni procesi garantuju da je finalni materijal u skladu sa svim svetskim zahtevima u kvalitetu, a odgovornost menadžmenta kao i svih zaposlenih ogleda se i kroz višegodišnju primenu sistema kvaliteta u skladu sa međunarodno priznatim standardima ISO 9001, ISO 14001 i HACCP.

Kapacitet proizvodnje se postepeno podiže, uz veliku pažnju posvećenu kvalitetu i bezbednosti na radu, te se počev od 2008. godine proizvodi preko 200.000 tona belog lima godišnje.

U okviru fabrike u Šapcu je i pogon za tehnološku pripremu voda, kao i jedno od najmodernijih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Od aprila 2014. godine Ogranak Šabac ima Integrisanu dozvolu za postrojenje (IPPC), što je potvrda naše posvećenosti zaštiti životne sredine.

 


Ogranak - Šabac

Tel. +381 15 352 677

Fax. +381 15 352 675