Smederevo

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. u Smederevu proizvodi gvožđe u dvema Visokim pećima; zatim gvožđe iz visokih peći prerađuje u sirovi čelik u čeličani sa tri konvertora i kompleksom za kontinuirano livenje. Čelik se zatim obrađuje u Toploj valjaonici i Hladnoj valjaonici.
Projektovani kapacitet železare je 2,2 miliona metričkih tona godišnje. Postrojenja nikada nisu dostigla ovaj proizvodni nivo. Rekonstruisane su i obnovljene razne proizvodne jedinice u okviru mnogobrojnih investicionih kampanja, kako bi se dostigao projektovani nivo proizvodnje. Neki od obuhvaćenih projekata su obnova Visoke peći br.1, prethodno neaktivne od 1987; modifikacije u Čeličani koje su imale za cilj povećanje proizvodnje na konvertorima za 20% i modernizacija dve mašine za kontinuirano  livenje, u koje su ugrađeni kristalizatori izmenljivih širina, a sa ciljem povećanja produktivnosti i kvaliteta proizvoda.

Rekordna proizvodnja od 1.703.383 tona čelika zabeležena je 2006. godine.

Decembra 2004. u železari je završena modernizacija Hladne valjaonice u okviru koje je ugrađen nov sistem automatizacije koji je zamenio već dugo zastareli sistem elektronskih kontrola. Problemi sa elektronikom dugi niz godina ograničavali su rad na proizvodima sa visokom dodatom vrednošću. Modernizacija je omogućila povećanje proizvodnje za više od 140 000 tona hladno valjanih limova godišnje – od čega je najveći deo namenjen izvozu.
 
Modernizovana je i puštena u rad Visoka peć broj 1, 22. juna 2005. godine, posle 18 godina neaktivnosti. Ceremoniji su prisustvovali najviši menadžment Korporacije i veliki broj visokih zvaničnika Republike Srbije.
 
Investicije u modernizaciju proizvodnje nastavljene su početkom novembra 2005. godine, kada je pušteno u rad novo postrojenje za čišćenje otpadnih voda koje ispunjava sve propise za zaštitu životne sredine.

Kapacitet pogona smederevske železare značajno je uvećan kada je u maju 2006. godine u Čeličani pušten u rad modernizovani konvertor broj 1.

Nakon 80 dana, u decembru 2007. godine, uspešno je završena modernizacija Visoke peći broj 2, jedne od dve visoke peći za prizvodnju gvožđa. Cilj modernizacije je produženje roka trajanja Visoke peći broj 2 za period od najmanje 15 godina.

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije i kompanija potpisali su 31. januara 2008. godine Sporazum o investiranju kompanije u projekte za zaštitu životne sredine. Prema tom sporazumu, kompanija se obavezala da investira 50 miliona dolara u projekte zaštite životne sredine do kraja 2009. godine. Ujedno, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije se obavezalo da će pružiti konkretnu pomoć u realizaciji ovih projekata. Rekonstrukcija glavnog dimnjaka u pogonu Aglomeracija i projekat za smanjenje difuzne emisije sa krova i dimnjaka pogona Čeličana su glavni projekti za koje je dogovoreno da se izvrši rekonstrukcija, kao i instaliranje prese za mulj sa Čeličane. U ove projekte investirano je više od 60 miliona dolara.
 
Kao dokaz da je zaštita životne sredine jedna od ključnih vrednosti, kompanija je u 2010. godini u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine finansirala modernizaciju dve automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha, koje su smeštene u mesnim zajednicama Radinac i Ralja.
 
Investicije u smederevsku železaru ovde se ne završavaju. Konstantno ulaganje u unapređenje proizvodnog procesa, zaštitu na radu i u proces zastite životne sredine, preduslov je za ispunjavanje najvažnijih vrednosti kompanije.