Kompanijske celine

Pogoni kompanije HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd su smešteni na tri lokacije u Srbiji – u selu Radinac nadomak Smedereva i u Šapcu.


HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. u Smederevu proizvodi gvožđe u dvema visokim pećima; zatim gvožđe iz visokih peći konvertuje u sirovi čelik u čeličani sa tri konvertora i kompleksom za kontinuirano livenje. Čelik se obrađuje u Toploj valjaonici, Pogonu za hladnu redukciju, liniji za žarenje i dresiru. Fabrika HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. - ogranak u Šapcu proizvodi beli lim koji kupci koriste u industriji ambalaže za proizvodnju konzervi za hranu, boje, hemikalije, farmaceutske proizvode i kozmetiku. Konačno, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. koristi Luku Smederevo za istovar sirovina dopremljenih Dunavom i utovar barži za rečni prevoz proizvoda kupcima.
 


Smederevo


HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. u Smederevu proizvodi gvožđe u dvema visokim pećima; zatim gvožđe iz visokih peći konvertuje u sirovi čelik u čeličani sa tri konvertora i kompleksom za kontinuirano livenje. Čelik se zatim obrađuje u Toploj valjaonici i Hladnoj valjaonici.

 


Šabac


Fabrika HBIS GROUP  Serbia Iron & Steel d.o.o. - ogranak u Šapcu proizvodi beli lim koji kupci koriste u industriji ambalaže za proizvodnju konzervi za hranu, boje, hemikalije, farmaceutske proizvode i kozmetiku.

 

Luka (Smederevo)


Pogon Luka se sastoji iz dve celine - Stare i Nove Luke. Luke su potpuno opremljena postrojenja koje HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. koristi za istovar sirovina dopremljenih Dunavom i utovar barži za rečni prevoz proizvoda kupcima. U okviru Stare Luke je i zatvoreno skladište površine 420 kvadratnih metara.