Kontakt

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd-Novi Beograd, 11000 Beograd, Srbija 

 
Odnosi sa javnošću
press@hbisserbia.rs
Tel/Fax: +381 26 4624 459

Ljudski resursi i radni odnosi
Prijavljivanje za posao
regrutovanje@hbisserbia.rs
Tel: +381 26 4624 908
 
Snabdevanje
Procurement@hbisserbia.rs
Tel: +381 26 692 908 
Tel: +381 26 693 478
Tel: +381 26 692 106
Fax: +381 26 4613 164
 
Logistika i nabavka strateških sirovina
LilijaPopovic@hbisserbia.rs
tel: + 381 26 4631 576 
 
Špedicija i spoljna skladišta
Rukovodilac službe
Vladan Gergulov
VGergulov@hbisserbia.rs
Tel: + 381 26 4623 007

Obezbeđenje kvaliteta
Tel: +381 26 692 099
Fax: +381 26 4624 479

CTS - Tehnicki servis kupaca
VPaunovic@hbisserbia.rs
Tel: +381 26 693 184
Fax: +381 26 693 491

Informacione tehnologije
Tel: +381 26 693 162
Tel: +381 26 695 560


Kontakti - Marketing i Prodaja

Direktor Marketinga i Planiranja
Novi TV&HV proizvodi i kupci
Tel:  +381 26 69 36 20
Mob:  +381 63 297 295
 
Direktor Prodaje TV / HV proizvoda
Tel: +381 26 69 36 21
Mob: +381 63 688 752
 
Direktor Prodaje Belog lima
Danka Nikolić
DNikolic@hbisserbia.rs
Tel: +381 26 69 24 08
Mob: +381 65 906 09 01
 
Rukovodilac Prodaje Belog lima
Tel: +381 15 35 26 78
Mob: +381 63 249 765