Bezbednost i zdravlje na radu

U kompaniji HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd bezbednost i zaštita zdravlja na radu su ključni ciljevi Kompanije potvrđeni Politikom OH&S, usvojenom jula meseca 2016. i postavljeni su kao prioritet u poslovanju.

 

Rukovodeći se time, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd teži da prati, razvija i primenjuje savremene pristupe u stvaranju uslova za bezbedan rad. Pri tome posebnu pažnju pridaje stvaranju i razvoju kulture zdravog i bezbednog rada, uključujući u ovaj proces sve zaposlene i razvijajući odgovornost svakog zaposlenog, a posebno menadžera, u sprečavanju i prevenciji svih incidenata (uključujući i prepoznavanje potencijalnih incidenata pod nazivom „samo što se nisu desili“).

 

Sertifikaciona kompanija SGS Beograd je, u oktobru 2013. godine, izvršila proveru i izdala sertifikat o usklađenosti sistema bezbednosti i zdravlja na radu našoj kompaniji prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007.

 

Dobijanjem Sertifikata potvrđeno je da je naša kompanija preduzela sve potrebne korake kako bi, uvođenjem Politike OH&S, kao i standarda OHSAS 18001:2007, uspostavila, dokumentovala, primenjivala, održavala i stalno poboljšavala svoj OH&S Sistem upravljanja.
 

Preuzimanjem kompanije od strane HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o Beograd nastavljena je dobra praksa u okviru Politike OH&S. Kao ključni cilj je postavila: NULA INCIDENATA SA POVREDOM. Delujući u skladu sa postavljenim ciljem, Kompanija održava:


- Obuke za bezbedan rad svih zaposlenih

- Osnovne Programe za zaštitu života i zdravlja u svim segmentima proizvodnje

- Obavezu i obuku menadžera za istraživanje svih incidenata (uključujući i „samo što se nisu desili“)

- Sveobuhvatnu procenu rizika svih radnih mesta i izradu Akta o proceni rizika

- Svojevrsnu edukaciju u vidu razgovora o bezbednosti (menadžera sa zaposlenima), nakon uočenog nebezbednih ponašanja ili propusta u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

- Lokalnu Intranet mrežu za komunikaciju u sferi zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, u okviru koje je posebno razvijen Sistem BNR za praćenje i istraživanje svih incidenata (uključujući „samo što se nisu desili“) i razgovora o bezbednosti

- Proaktivan pristup održavanju radnog prostora, uz sprovođenje procesa kontinualnog poboljšanja

- Evaluacija (ocenjivanje) obučenosti menadžera u oblasti bezbednost i zaštita zdravlja na radu

- Usaglašenost sa primenljivim zakonima, propisima i uredbama

- Program za bezbednu pripremu, obuke i uvođenja ugovarača u poslove u krugu Kompanije.


Zahvaljujući ovakvom pristupu, postignut je zavidan uspeh u snižavanju frekvencija svih povreda (izuzimajući povrede na putu do/od posla), tako da je od 2003. god. fe(200.000)=3,50 snižena u 2015. god. na fe(200.000)=0,45.

Tabela 1

Grafički prikaz: