Hladnovaljani proizvodi

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd proizvodi hladnovaljane proizvode na kontinuiranoj visoko automatizovanoj petostanskoj tandem pruzi koja omogucava hladnu deformaciju sa maksimalnom redukcijom od 92%, oblika i profila u skladu sa zahtevima priznatih svetskih standarda.

KVALITATIVNI ASORTIMAN:
-    Proizvodi od niskougljenicnih celika za izvlacenje i duboko izvlacenje
-    Proizvodi od konstrukcionih celika
-    Proizvodi od niskougljenicnih celika za emajliranje
-    Fini limovi

VRSTE PROIZVODA:
-    Hladnovaljani koturovi
-    Hladnovaljana žarena široka traka u koturovima – “Fullhard”
-    Fini limovi u koturovima
-    Hladnovaljana tabla
-    Hladnovaljana slitovana traka u koturovima.


DIMENZIONI ASORTIMAN

1.    HLADNOVALJANA TRAKA (HTR)


-     Debljina trake: 0.35 – 3.00 mm
-     Širina trake: 700 – 1500mm

Izmedu širine i debljine trake postoji medusobna zavisnost

Unutašnji precnik kotura:
-    Za debljinu: 0.35 – 0.69 mm i širinu ≤1350 mm,
D=508/610
-    Za debljinu: 0.70 – 3.00 mm i širinu ≤1500 mm, D=610 mm.
D=508 – mora biti dogovoreno.
-    Stanje ivica: U i R; ( U –seceno pre hladnog valjanja,
R –seceno posle hladnog valjanja)
-    Težina (5 – 20 t) za min. širinu = 6.8 kg/mm; za max.
širinu = 13.5 kg/mm. Za stanje ivica R, max. težina je15 t
-    Nauljena: ravnomerno nauljena površina / ne nauljana.

2.    HLADNOVALJANA TABLA (HTA)

-    Debljina trake: 0.35 – 3.00 mm i širinu ≤1350 mm,
-    Širina trake: 700 – 1500 mm
Izmedu širine i debljine trake postoji medusobna zavisnost

-    Dužina table: 1000 – 4000 mm
-    Težina paketa: 2 – 6 t
-    Nauljena: ravnomerno nauljena površina / ne nauljana.

3.    HLADNOVALJANA SLITOVANA TRAKA U KOTUROVIMA (HTS)


-    Debljina trake: 0.35 – 3.00 mm
-    Širina trake : 200 – 700 mm
Izmedu širine i debljine trake postoji medusobna zavisnost

-    Unutrašnji precnik: 508, 610, 750 mm
-    Traka širine od 600 < 700 mm proizvodi se slitovanjem
-    Nauljena: ravnomerno nauljena površina / ne nauljana


4.    HLADNO VALJANA NEŽARENA TRAKA (HTP)


-     Debljina trake: 0.18 – 3.00 mm
-     Širina trake: 700 – 1500 mm
Izmedu širine i debljine trake postoji medusobna zavisnost

Unutrašnji precnik kotura:
-     Za debljinu: 0.19-0.34 mm, D=508mm
-     Za debljinu: 0.35-2.50 mm, D=508/750mm
-     Težina: max. 20 t, min. težina po dogovoru

 
5.    FINI LIM ZA BELI LIM U TRACI


-     Debljina: 0.17 – 0.49 mm
-     Širina: 700 – 1050 mm
-     Unutrašnj precnik: 508/420 mm
-     Spoljašnji precnik: max 1800 mm
-     Težina: max. 15 t